موضوعات = 002. مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
تحلیل تاثیر سود نقدی بر احتمال نکول مطابق با نظریه علامت‌دهی و نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.352275.1007419

علیرضا نجارپور؛ سعید فتحی؛ علی فروش باستانی


تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور


بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164

10.22059/frj.2019.266852.1006745

ناصر جمشیدی؛ حسن قالیباف اصل؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212

10.22059/frj.2019.277620.1006839

توحید قلی زاده سالطه؛ محمد اقبال‌نیا؛ محمد ابراهیم آقابابائی


ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58

10.22059/frj.2019.263618.1006714

محمدرضا فرج پور بی بالان؛ فرشاد فاطمی؛ علی ابراهیم نژاد


الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی

دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 365-388

10.22059/jfr.2018.253033.1006621

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ مهدی زینالی


رفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات)

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 519-540

10.22059/jfr.2016.62454

مجتبی کباری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده


مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 541-562

10.22059/jfr.2016.62455

غلامرضا کرمی؛ علیرضا شهابی


نقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-148

10.22059/jfr.2016.59623

شکراله خواجوی؛ علی فعال قیومی