موضوعات = 002. مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
ارتباط بین اهرم مالی با عملکرد مالی با تأکید بر درماندگی مالی و بحران ارزی در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2023.366503.1007521

ابراهیم عباسی؛ فاطمه محمدی مقدم؛ حسن قالیباف اصل


هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار: نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2024.364138.1007499

بتول اسماعیل حسن؛ مهدی حیدری ا؛ حمزه دیدار


جستجوی اطلاعات مالی و غیر مالی و مدیریت هیجان خشم و ترس در سرمایه‌گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2024.360727.1007477

وحید اسکو؛ سحر یوسفی زاده؛ فاطمه اسناد


مدل‌سازی رابطه بین توانایی‌های شناختی و بازده سرمایه‌گذاران سبدگردانان با تأکید بر ابعاد سوگیری‌ شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2023.344275.1007345

مولود ایرجی زاد؛ عزت اله عباسیان؛ سید رضا سید جوادین


احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران و بازده بازار سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2023.337938.1007292

محمد ندیری؛ حمیدرضا پناهیان


تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور


آینده پژوهی پیشران‌های تأمین مالی استارت‌آپ‌ها براساس راهبردهای فلسفی لیبرترینیسم (متافیزیک) شرکت‌های بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22059/frj.2024.358228.1007459

محمدحسین مرادی؛ محمدرضا عبدلی؛ نسرین صالحی؛ حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی


تأثیر الگوهای تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران بر عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 205-227

10.22059/frj.2022.344405.1007348

سیدعباس هاشمی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محمد حیدریان دولت آبادی


بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک‌ها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفت‌محور با رویکرد DSGE

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 300-320

10.22059/frj.2023.351365.1007415

فرشید فرخ نژاد؛ کریم امامی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز پیکارجو


رتبه‏ اعتباری و هزینه سرمایه

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 110-126

10.22059/frj.2022.342131.1007325

علی رحمانی؛ منا پارسایی؛ گلشن محمدی خانقاه


بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164

10.22059/frj.2019.266852.1006745

ناصر جمشیدی؛ حسن قالیباف اصل؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212

10.22059/frj.2019.277620.1006839

توحید قلی زاده سالطه؛ محمد اقبال‌نیا؛ محمد ابراهیم آقابابائی


ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58

10.22059/frj.2019.263618.1006714

محمدرضا فرج پور بی بالان؛ فرشاد فاطمی؛ علی ابراهیم نژاد