کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
بازدهی معامله‌ها بر اساس نمودارهای شمعی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 69-89

10.22059/frj.2019.287302.1006912

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیر حسین ارضا؛ مهدی صالحی؛ احمد صالحی


الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی

دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 365-388

10.22059/jfr.2018.253033.1006621

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ مهدی زینالی


تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-82

10.22059/jfr.2015.52008

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد


مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 27، تیر 1388

شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد


ارایه مدلی جهت آزمون و ارتقاء کارایی بازار سهام

دوره 8، شماره 22، دی 1385

علی‌محمد کیمیاگری؛ مهتاب تیژری