مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد نشان می‌دهند که اولاً، مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های مالی از قبیل نوسانات خوشه‌ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل‌سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Volatility: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shapour Mohammadi
  • Reza Raei
  • Reza Tehrani
  • Arash Faizabad
چکیده [English]

The research problem investigated in this paper is modeling volatility and analyzing risk and return’s relationship in Tehran Stock Exchange using GARCH-family models including GARCH(1,1), GARCH(2,2), EGARCH(1,1), PGARCH(1,1), TGARCH(1,1), GARCH(1,1)-M and CGARCH(1,1). Using the daily returns of Tehran Stock Exchange companies, we focused on two portfolios of all the companies during a 10-year-period and those liquid ones during a 5-year-period. In order to meet the distributional characteristics of the financial time series, we have used Normal, t-Student and GED distributional assumptions. The results of this survey and applied research show that first, the conditional volatility models best succeed in modeling characteristics of financial data including volatility clustering, long memory and leverage effects. Second, for both portfolios, increased risk will lead to a rise in the returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH
  • Leverage Effects.
  • Long memory
  • Risk and Return
  • Tehran Stock Exchange
  • Volatility Clustering