موضوعات = 13. مالی رفتاری
تأثیر الگوهای تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران بر عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 205-227

10.22059/frj.2022.344405.1007348

سیدعباس هاشمی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محمد حیدریان دولت آبادی


بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164

10.22059/frj.2019.266852.1006745

ناصر جمشیدی؛ حسن قالیباف اصل؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


رفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات)

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 519-540

10.22059/jfr.2016.62454

مجتبی کباری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده


نقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-148

10.22059/jfr.2016.59623

شکراله خواجوی؛ علی فعال قیومی


بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 103-122

10.22059/jfr.2015.52759

سعید سعیدا اردکانی؛ آی ناز بهلکه؛ نگار میرزاد؛ طاهره السادات توسلی


بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-162

10.22059/jfr.2014.51845

محسن نظری؛ سعید شیرزادی؛ مصطفی قیافه داودی