بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دکترا‌ی مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی وجود اثر پول ‏برد در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‏ پردازد. برای این منظور از داده ‏های مربوط به معاملات طی روز سرمایه‏ گذاران حقیقی فعال بورس اوراق بهادار تهران پس از اعمال فیلترهای لازم استفاده شده است. به‌منظور بررسی رابطه بین کسب سود و تغییرات ریسک‏ پذیری در افراد، ابتدا پروفایل سود و زیان افراد برای هر سرمایه ‏گذار در هر روز معاملاتی محاسبه شده است. در گام دوم، ریسک‏ پذیری سرمایه ‏گذاران با استفاده از میانگین وزنی نوسان‌های اجزای پرتفوی اندازه‏ گیری شد. در‌نهایت، با محاسبة تغییرات میانگین نوسان‌های اجزای پرتفوی بین دو دوره متغیرهای پژوهش برای تحلیل همبستگی فراهم شده است. در‌ خاتمه، پس از پیاده ‏سازی مدل پژوهش و اجرای برنامه محاسباتی، نتایج نشانگر آن است که بیش از 78‌درصد تجربه‏های کسب سود توسط سرمایه‏ گذاران منجر به افزایش سطح ریسک ‏پذیری آن‏ها شده است، لذا وجود اثر پول ‏برد در میان سرمایه‏ گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران بدیهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The House Money Effect in Individual Investors; Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Saeed Shirzadi 2
  • Mostafa Ghyafehdavoudi 3
1 Associate Professor
2 P.h.d in Financial Management
3 MBA in Finance
چکیده [English]

Abstract: This paper investigates the existence of the house money effect among individual investors by using the intraday transactions dataset in Iran Stock Market. Regarding the purpose of investigation the relation between the investment gains and the change in risk taking, Firstly, we calculate the profit profile of investors in each day. Then, the risk taking of every investor are calculated by using the portfolio weighted average volatility of portfolio’s components. At the end, with the calculation of the change in average component volatility between the two given period, the data can be used in regression analysis. This study indicates that more than 87% of experiences in investment gains can lead to the increase in the level of risk taking in the further investment decisions. As a result, we can see the evidence of the effect of the house money in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Behavioral finance
  • House money effect
  • Change in risk taking
  • Intraday transactions