کلیدواژه‌ها = ریسک
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه

دوره 26، شماره 1، 1403، صفحه 185-209

10.22059/frj.2023.360705.1007476

غلامرضا شرفی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فائق احمدی


الگوریتم نقطه ‌درونی در بهینه‌سازی سبد سهام چند هدفه: رویکرد GlueVaR

دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 453-484

10.22059/frj.2023.352338.1007424

الهه گوهرنیا؛ غلامرضا منصورفر؛ فهیمه بیگلری


شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه

دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 485-507

10.22059/frj.2023.352427.1007423

غلامرضا شرفی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فائق احمدی


تأثیر میانجی شتاب سود در رابطه بین شکنندگی سهام و سرعت هم‎گرایی قیمت سهام

دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 377-403

10.22059/frj.2021.311616.1007079

سپیده راجی‌زاده؛ امیرحسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی


عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 80-61

10.22059/jfr.2017.206195.1006192

محمد علی دهقان دهنوی؛ اویس محرم اوغلی؛ محیا بائی


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 13، شهریور 1378

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 50-71

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 125-144

جرج پارکر؛ دکتر علی پارسائیان