کلیدواژه‌ها = ریسک
تأثیر میانجی شتاب سود در رابطه بین شکنندگی سهام و سرعت هم‎گرایی قیمت سهام

دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 377-403

10.22059/frj.2021.311616.1007079

سپیده راجی‌زاده؛ امیرحسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی


عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 80-61

10.22059/jfr.2017.206195.1006192

محمد علی دهقان دهنوی؛ اویس محرم اوغلی؛ محیا بائی


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 13، شهریور 1378

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 50-71

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 125-144

جرج پارکر؛ دکتر علی پارسائیان