نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

 • پور، علی قلی بررسی تاثیر سیاستهای تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1375]
 • پور، مهران جواد بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشرو اقتصادی و تغییرات شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1375]

ت

ج

خ

 • خالوزاده، حمید آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران) [دوره 3، شماره 11، 1375]
 • خورشیدی، دکتر غلامحسین ملاحضات اجرایی در تجزیه و تحلیل طرحهای سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 12، 1375]

ز

ش

 • شوشتریان، زکیه مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف [دوره 3، شماره 11، 1375]

ص

 • صادقی، محمد مطالعات مالی : نگاهی دوباره مروری بر پایان نامه های تحصیلی (قسمت ششم) [دوره 3، شماره 11، 1375]
 • صادقی، محمد مطالعات مالی : نگاهی دوباره ( مروری بر پایان نامه های تحصیلی ( قسمت پنجم )) [دوره 3، شماره 12، 1375]
 • صدیق، دکتر علی خاکی آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران) [دوره 3، شماره 11، 1375]

ط

 • طالبی، محمد شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکتها [دوره 3، شماره 11، 1375]

ع

ف

 • فرد، احمد ظریف شیوه های مالی هدایت دیدگاه ها و عملکرد مدیران در جهت افزایش ثروت سهامداران [دوره 3، شماره 11، 1375]

ک

 • کارولوکس، دکتر آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران) [دوره 3، شماره 11، 1375]

م

 • میار، ساسان بررسی محتوای اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران [دوره 3، شماره 12، 1375]

ن

 • نمازی، دکتر محمد مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف [دوره 3، شماره 11، 1375]

ه

 • هیبتی، فرشاد مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی [دوره 3، شماره 12، 1375]