تجزیه سهام و شواهدی بر علیه آن

نویسنده

چکیده

هدف مدیران مالی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از طریق افزایش سهام است تحقق این هدف وابسته به کم و کیف تصمیمات مالی مدیران مالی است یکی از تصمیمات مالی در راستای تحقق این هدف اعلان تجزیه سهام است در گذشته معمولاً شرکتهایی اقدام به تجزیه سهام می کردند که قیمت سهام آنها بالا بود و در نتیجه مردم تصور می کردند که شرکتهایی که اینگونه تصمیمات مالی را می گیرند شرکتهایی هستند که به خاطر عمکرد خوب آنها قیمت سهام بالا رفته و لذا تقاضا برای خرید اینگونه سهام افزایش می یافت و نرخ بازده این سهام بالا می رفت بعدها تحقیقات بارکر ، فاما و همکارانش نشان داد که این افزایش در قیمت سهام به خاطر تجزیه نیست بلکه ناشی از انتظارات از افزایش آتی سود هر سهم می باشد در این مقاله علاوه بر تبیین ماهیت و آثار تجزیه سهام و مقایسه آن با سود سهمی (سهام جایزه ) نتایج تحقیقات و شواهد تجربی COPELAND بر علیه سه فرضیه : 1-دامنه قیمتی مطلوب سهام 2- افزایش نقدینگی سهم 3- گسترش مالکیت تشریح می شود .

عنوان مقاله [English]

The Evidence Against Stock Split

چکیده [English]

In this article the results of many studies on the effect of stock
split on the shareholders' wealth are reviewed. The results of the
research done on stock split are as follows:
1. Stock splits occurred mostly in the hull market.
2. The Market liquidity of stocks decreases after stock split.
3. Stock split has no effect on shareholders' wealths.
4. The information content of stock split causes stock price to go up