نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باقرزاده، سعید بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی [دوره 5، شماره 15، 1382]

پ

 • پورابراهیمى، محمدرضا ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • پورحیدرى، دکتر امید نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]

ت

 • تبریزى، دکتر حسین عبده شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]
 • تهرانى، دکتر رضا محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده [دوره 5، شماره 15، 1382]

ج

 • جهانخانى، دکتر على واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • جهانخانى، دکتر على ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]

چ

 • چاوشی، کاظم پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی [دوره 5، شماره 15، 1382]

د

 • دستگیر، دکتر محسن تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • دمورى، دکتر داریوش شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 15، 1382]

ر

 • راعی، دکتر رضا پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی [دوره 5، شماره 15، 1382]

ز

 • زاده، حمید رضا بزاز تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • زاده، سعید باقر تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]

س

 • سعیدی، علی طراحی اوراق بدهی مرکب مبتنی بر نظم مالی [دوره 5، شماره 16، 1382]
 • سهرابى، دکتر بابک بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات [دوره 5، شماره 16، 1382]

ش

 • شمس، شهاب الدین محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده [دوره 5، شماره 15، 1382]

ص

 • صفاریان، امیر واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1382]

ع

 • عابدین، بابک بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات [دوره 5، شماره 16، 1382]

ن