واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی ، و روانی می باشد. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمی است که به صورت اطلاعات، پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار می گیرد. یکی از اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است این عامل نقش عمده ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران در خصوص خرید سهام و سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود.
این مقاله پژو هشی در مورد محتوای اطلاعاتی سود برآو ردی هر سهم و تأثیر آن بر قیمت
و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که برای دو ره تحقیق (سال های 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نمود ه اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The changes of companies stock price in the sthock exchange of Tehran is affected of various factors like political, economical and mental.
In this manner the presentation of financial internal information to users by the companies is one of those affective factor on trend of market stock price. Also the predict declared E.P.S of next financial period is the maine information that affects on buying or selling decisions of stocks by investor or shareholders.
The present article is a research on information content of estimated earning per share and it’s effects on stock price and trading volume in the stock exchange of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Rate of Rutern
  • Estimated Earring Per Share
  • Information Content
  • Stock exchange