موضوعات = 003. سرمایه‌گذاری
ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 237-264

10.22059/frj.2019.273838.1006806

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده


مدلی هوشمند برای پیش‌بینی روند سهام با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال

دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 249-264

10.22059/frj.2018.233763.1006452

الهام افشاری راد؛ سید عنایت اله علوی؛ حسنعلی سینایی


آزمون مدل نمایندگی در قیمت‎گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 521-534

10.22059/jfr.2018.221841.1006335

حسین رضایی دولت آبادی؛ سعید فتحی؛ ناهید یوسفان


سرمایه‌گذاری صنعت‎پایه و سرمایه‌گذاران خرد

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 557-578

10.22059/jfr.2018.253837.1006627

مجتبی سلیمانی مارشک؛ سیدعباس هاشمی؛ سعید صمدی


بهینه‎سازی بازه‎ای سبد سهام با سنجۀ ریسک ارزش در معرض خطر مشروط

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 157-172

10.22059/jfr.2017.132312.1006053

امیرعباس نجفی؛ کبری نوپور؛ علیرضا قهطرانی