کلیدواژه‌ها = مالی رفتاری
بررسی رفتار توده‌ای در بورس اوراق بهادار تهران با مدل چیانگ و ژنگ

دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 388-407

10.22059/frj.2020.292714.1006951

حامد وارث؛ حمیدرضا آرین؛ بنیامین آریانایکتا؛ محمدجواد بناءزاده


سرمایه‌گذاری صنعت‎پایه و سرمایه‌گذاران خرد

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 557-578

10.22059/jfr.2018.253837.1006627

مجتبی سلیمانی مارشک؛ سیدعباس هاشمی؛ سعید صمدی


بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-162

10.22059/jfr.2014.51845

محسن نظری؛ سعید شیرزادی؛ مصطفی قیافه داودی