تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری

نویسنده

چکیده

بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالی با تکیه بر دو پارادایم اصلی رفتار عقلایی عامل های اقتصادی، فرضیه بازارهای کارا با وجود برخی شواهد تجربی غیرقابل تبیین توسط مدل های رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگری با نام مالی رفتاری با هدف ادغام روانشناسی با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیری آن ها، بررسی نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش های پیش روی آن هاست. نتیجه گیری نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که نقش مالی رفتاری در تبیین رفتار بازار، عامل های اقتصادی غیرقابل انکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article the evolution of modern finance theory based on rationality and EMH paradigms is explained. A number of empirical anomalies have been discovered in finance that is apparently in compatible with rational behavior and EMH. Behavioral finance argues that financial anomalies can be understood using models in which some agents are not fully rational. This survey reviews the theory, empirical challenges, and current evidence pertaining to each approach overall, the behavioral approaches help to explain a number of important anomalies and Different controversial views are collected as concluding remarks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • EMIT
  • Market Anomalies
  • Modern Finance Theory