کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران

دوره 5، شماره 15، خرداد 1382

دکتر سیداحمدرضا جلالى نائینى؛ دکتر حسن قالیباف اصل


ارزیابی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 15، خرداد 1382

دکتر على جهانخانى؛ محمدرضا پورابراهیمى