ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری

نویسندگان

چکیده

در تحقیقات انجام شده بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران در سال های قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طی سال های اخیر اقدامات مناسبی در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات می توانسته کارایی بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیی بورس اوراق بهادار تهران در سطحی ضعیف در این وضعیت مناسب است.
یکی از آزمون های سنجش کارایی در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهی قواعد فیلتر با بازدهی روش خرید و نگهداری است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهی فیلترها و روش خرید و نگهداری برای داده های سال های 1378 الی 1383 به مقایسه بازدهی روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهداری پرداخته می شود.
نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهی روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهداری اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیری در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران برای آن دسته از شرکت هایی که حداقل در 70 درصد روزهای معاملاتی سال داد و ستد می شوند در سطح ضعیف کارایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-