بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، در گام نخست این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا بین بتاها در دوره های متوالی، رو ند خاصی، جود دارد تا بتوان از آن رو ند برای تعدیل بتاهای گذشته، به منظور تخمین بتاهای آتی قابل اعتمادتر، استفاده کرد و در گام بعد، هدف، بررسی ثبات بتا برأی سهام انفرأدی و سپس برای مجموعه ای از اوراق بهادار است.
برای این منظور داده های ماهانه 85 شرکت نمونه طی دوره شش ساله تحقیق (از ابتدای سال 75 تا انتهای سال 80) مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرض ثبات، پایداری بتا برای سهام انفرادی، بدره های سهام (سبد سهام) را نمی توان رد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, at the first step, an attempt is made to examine is there any trends between two different alternate periods in order to understand the relationship between the previous beta with the future one. At the next step the goal is to study the stability of betas for individual stocks and portfolio of stocks. For this mean we analysis monthly returns of 85 companies over a period to 6 years (from 1997 to 2002). The results show that the stability of beta for individual stocks and portfolio of stocks can not be rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta Estimation
  • Beta Stationary
  • TSE