نویسنده = رضا تهرانی
مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 27، تیر 1388

شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد


تاثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 25، فروردین 1387

رضا تهرانی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ کیانا کریمی


معرفی کتاب

دوره 1، شماره 3، 1373

رضا تهرانی