همبستگی متقابل شاخص‎های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگی‎های بدون روند شده (MF-DXA)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چندفراکتالی همبستگی‎های بدون روند شده MF-DXA))، به بررسی ساختار همبستگی میان شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‎های مالی و صنعت پرداخته شده است. مشاهدات، بیانگر وجود نوعی رابطه مقیاسی میان این شاخص‎ها است که شدت تفاوت رابطه مقیاسی میان شاخص‎های مالی و صنعت بیش از سایر شاخص‎ها است. از سوی دیگر، حذف اثر همبستگی‎های بلند برد در شاخص صنعت اثر جدی‎تری بر رابطه میان این دو شاخص فرعی (صنعت و مالی) در بازار می‎گذارد. درضمن نشان داده شده است که ایجاد تغییرات در شاخص‎های فرعی از طریق گوسی نمودن تابع توزیع، بر ساختار همبستگی آن‎ها با شاخص قیمت، اثرگذاری بیشتری نسبت به ایجاد تغییرات در شاخص قیمت و سپس مطالعه این همبستگی‎ها دارد. در حقیقت، با تمرکز بر ساختار همبستگی میان شاخص‎ها، این نتیجه حاصل شد که وضعیت بازده امروز شاخص‎ها به وضعیت بازده‎های گذشته خود شاخص و سایر شاخص‎ها نیز وابسته است. این پژوهش می‎تواند به­عنوان یکی از وجوه مدیریت ریسک و سرمایه‎گذاری در بازارهای مالی به‎کار رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cross-correlation Structure of Tehran Stock Exchange Indexes by Multifractal Detrended Fluctuation Analysis

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Ali Namaki 2
  • Leyla Hedayatifar 3
1 The Cross-correlation Structure of Tehran Stock Exchange Indexes by Multifractal Detrended Fluctuation Analysis
2 Ph.D. Student, University of Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Alzahra University
چکیده [English]

One of the latest approaches for analyzing the coupled time series is MF-DXA. This technique has been used in many disciplines such as finance. In this paper, we have analyzed Tehran Stock Exchange indexes by MF-DXA and have found a scaling behavior between the Industrial, Financial and Price indexes. By surrogating, we could see that the effects of low probability events in Industrial and Financial index are more important than the Price index. In essence, we have found that the today return of each index depends on its previous returns and on the previous returns of the other indexes. This technique is useful in risk and portfolio managements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MF-DXA
  • Financial Index
  • Industrial Index
  • Price index