تاثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند. در مقاله حاضر سعی برآن است تا با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع و نسبت‌های مالی، به‌عنوان معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری سنجیده شود. در این بررسی از روش تحقیق مبتنی بر آزمون همبستگی استفاده می‌نماییم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Diversification Strategy on the Financial Performance of the Manufacturing Companies of Tehran Securities Bourse

نویسندگان [English]

  • Raza Thehrani
  • Kiyana Karimi
چکیده [English]

In the recent years, the relationship between diversification and
performance became an important empirical subject in financial
management. Diversification strategies can affect the competitive
balance of an industry. In this survey we are to illustrate the
relationship between the two variables of diversification and financial
ratios as performance criteria based on accounting through statistical
tests. We use research based on correlation test. The results show that
using diversification strategy have no effect on manufacturing
companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diversification
  • Enthropy
  • performance