بررسی رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقدشوندگی آنها

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Investment is a two – dimensioned process.(Return & Risk) We Can not choose an investment project only for its high return without taking its level of risk into consideration. Good performance of investment means acceptance of high return with acceptable risk.Before the 60's, researchers were familiar with terms of "risk" and "return" but they couldn 't match them together for performance evaluation of an investmwent project.Then Trynor , Sharpe and Jensen achieved models for evaluation of performance of portfolio with attention to its level of risk and return. This research is a survey on the relationship between performance of investment companies in Tehran Stock Exchange(TSE) and their size and liquidity. Using TSE manual and monthly reports, reseachers calculated some data such as return, risk, size and beta of investment companies and have ranked these companies according to Trynor, Sharpe and Jensen Indexes.The writer of this article has utilized Spiremane correlation for acceptance or rejection of the relationship among variables of research. In the end, she has presented conclusion and some suggestions for Capital Market and future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment companies
  • liquidity
  • Shrpe
  • Size
  • Trynor Indexes