دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، 1398 
چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 517-544

10.22059/frj.2019.278099.1006845

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح‌‏شمس لیالستانی؛ علی سعیدی


تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی

صفحه 612-636

10.22059/frj.2019.281241.1006866

محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان؛ طاهر پرکاوش