چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مالی، دانشگاه لویولا شیکاگو، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا.

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مطالعات اخیر پتکوا و ژانگ (2005) و چوی (2013) شواهدی از داده‌های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت‌های رشدی و ارزشی نشان می‌دهند؛ اما دلایل و منابع، گویای این رفتار متفاوت نیستند. علاوه‌بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلاف‌هایی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر ادامه دارد یا خیر. در مقاله حاضر با بررسی رفتار دینامیک بتای اهرمی و تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش شده است که در چندین دوره از وضیعت‌های ثبات و بحران اقتصادی در طول سال‌های 1388 تا 1396 به این دو سؤال پاسخ داده شود.
روش: برای دستیابی به این هدف، رگرسیون چندگانه و آزمون‌های پارامتریک میان شرکت‌های ارزشی و رشدی برای بررسی آثار متغیرهای مالی و بازاری مانند اهرم، نرخ بازده دارایی‌ها، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و احساسات بازار اجرا شده است.
یافته‌ها: در دوره بحران اقتصادی، بتای تجاری سهام ارزشی به‌طور منفی تحت تأثیر اهرم مالی و به‌طور مثبت تحت تأثیر اهرم عملیاتی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بتای تجاری سهام رشدی فقط به‌طور مستقیم از سودآوری تأثیر می‌پذیرد. نتایج از این مفهوم حمایت می‌کند که اهرم مالی و عملیاتی بالا، در افزایش ریسک شرکت‌های ارزشی در بحران اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها و نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر بتای تجاری سهام رشدی و ارزشی در دوره بحران اقتصادی متفاوت است. به‌طور خاص، مشاهده می‌شود که اهرم مالی و عملیاتی به‌طور شایان توجهی توانایی شرکت‌های ارزشی را برای پاسخ‌گویی به وضعیت نامطلوب اقتصادی، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Factors Influence the Differential Behavior of Value and Growth Firms? Evidence from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami Noroozabad 1
  • Abolhassan Jalilvand 2
  • Mirfeiz Fallahshams Layalestani 3
  • Ali Saeedi 4
1 Assistant Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Finance and Ralph Marotta Chair in Free Enterprise, Quinlan School of Business, Loyola University Chicago, Chicago, USA.
3 Associate Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: While recent studies (Petkova and Zhang (2005) and Choi (2013)) provide evidence using U.S. data for the differential behavior of the value and growth firms, they do not explain the sources and causes underlying such differences. Further, it is unclear whether such differences still persist in other countries’ capital markets. In this paper, we address both of these questions by examining the dynamic behavior of value and growth firms’ conditional asset and levered betas over multiple periods of stable and adverse market conditions for the period 2000 -2017 in the Tehran Stock Exchange (TSE).
Methods: Panel regressions and parametric tests are conducted for sub samples of strong value and growth firms to examine the influence of key financial and market variables such as leverage, return on assets, sales growth, market to book, and market sentiments.
Results: During adverse market conditions, value firms’ asset betas are negatively affected by financial leverage and positively by operating leverage measures. On the other hand, growth firms’ asset betas are only positively affected by their profitability. These results support the notion that high financial and operating leverage plays a key role in elevating value firm’s riskiness during adverse economic conditions.
Conclusion: We provide evidence that value and growth firms’ levered and unlevered risks are differentially effected by market and financial factors. Specifically, we find that operating and financial leverage significantly constraint value firms’ ability to respond effectively during adverse economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leverage risk
  • Asset risk
  • Growth stocks
  • Value stocks
  • Economic crisis
 
احدیان‌پور پروین، دنیا (1390). رابطه شاخص‌های ارزیابی عملکرد با ارزش ایجاد شده سهام‌داران در شرکت‌های رشدی و ارزشی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4، 89–109.
اسدی، غلامحسین؛ اسلامی بیدگلی، سعید (1392). مقایسه عملکرد یک‌ساله سهام ارزشی و سهام رشدی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4(14)، 18–37.
اسدی، غلامحسین؛ اسلامی بیدگلی، سعید (1393). مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی؛ نسبت‌های منفرد و سنجه‏های ترکیبی. تحقیقات مالی، 16 (1)، 1-24.
‏اسلامی بیدگلی؛ غلامرضا؛ فلاح‌پور، سعید؛ سبزواری، بهار (1391). مقایسه بازدهی روش‌های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 1(1)، 125–146.
‏بنایی‌زاده، آمنه؛ کردلویی، حمیدرضا (1392). بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME) در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 2(7)، 105–130.
‏پورزمانی، زهرا؛ تقیه، محمد باقر (1392). تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکت‌های رشدی و ارزشی. دانش سرمایه‌گذاری. 2(8)، 1–24.
جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی (1394). مدیریت مالی. جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
حبیبی‌ثمر، جواد؛ تهرانی، رضا؛ انصاری، کامبیز (1394). بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی با رویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6 (23)، 39- 58.
رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ جلیلوند، ابوالحسن؛ فلاح‌شمس، میرفیض؛ سعیدی، علی (1398). رفتار ریسک تجاری در شرکت‌های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(3)، 1-24.
‏رهنمای رودپشتی، فریدون؛ انزهایی، موسوی؛ سیدمجید (1391). مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام به‌‌وسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخص‌های شارپ و ترینر. دانش سرمایه‌گذاری، 2(7)، 193–212.
‏رهنمای رودپشتی، فریدون؛ فیروزیان، محمود؛ محمدی، لیلا (1392). گروه‌بندی پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بر اساس ماتریس شبکه و مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از این روش با استفاده از نسبت پتانسیل مطلوب. تحقیقات مالی، 13(32)، 15–34.
زمانی، سحر (1392). مطالعه مقایسه‌ای ویژگی‌های سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری.
سعیدی، علی؛ فراهانیان، سید محمد جواد (1390). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، تهران: انتشارات بورس.
‏صالحی، اله‌کرم؛ صالحی، برزو (1395). مقایسه توان توضیح‌دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی. دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، 129–144.
صحت، سعید؛ شریعت‌پناهی، سیدمجید؛ مسافری‏راد، فراز (1390). رابطه بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(23)، 121- 140.
عرب‌مازاریزدی، محمد؛ عرب‌احمدی، فرهاد (1390). رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4 (15)، 107- 123.
عیوضلو، رضا (1387). مدل‌ سه عاملی فاما و فرنچ با تأکید بر صرف ارزش؛ تحلیل دیدگاه‌های منتقدان. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (1)4، 143-165.
فروغی، داریوش؛ صمدی، سعید؛ مؤذنی، قاسم (1389). مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(4)، 67-88.
‏کردبچه، حمید؛ حضوری، محمدجواد؛ مالمیر، علی (1391). اندازه‌گیری ریسک مازاد در صنعت صندوق‌های مشترک ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 1(2)، 117–140.
‏مشکی میاوقی، مهدی؛ پور محمد ضیابری، مریم (1393). بررسی مقایسه‌ای نقد‏شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 16(1)، 129 – 146.
‏میاوقی، مهدی؛ دهدار، فرخ (1390). کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه‌ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 13(31)، 121- 146.
‏وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ شیرازیان، زهرا (1393). تأثیر افق سرمایه‌گذاری روی تخصیص دارایی بین استراتژی‌های. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(21)، 131- 148.
 
References
Abhyankar, A., Ho, K.-Y. & Zhao, H. (2009). International value versus growth: evidence from stochastic dominance analysis. International Journal of Finance & Economics, 14(3), 222–232. DOI: 10.1002/ijfe.368.
Addae-Dapaah, K., Webb, J. R., Kim Hin Ho, D. & Hiang Liow, K. (2013). Value versus Growth International Real Estate Investment. Real Estate Economics, 41(1), 65–101. DOI: 10.1111/j.1540-6229.2012.00335.x.
Ahadianpoor Parvin, D. (2012). The Relationship Between created shareholder value (csv) and Performance Evaluation Measures in Growth and Value Companies. Financial Knowledge of Securiteise Analysis, 4 (12), 89-109. (in Persian)
Arabmazar Yazdi, M., & Arabahmadi, F. (2012). The Relationship between Components of BP Ratio and Future Stock Returns in Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 4(15), 107-123. (in Persian)
Asal, M., & Jalilvand, A. (2015). Do Economic Shocks Affect Value and Growth Firms Differently? Multi-Industry Evidence from the Euro Market, Draft Paper.
Assadi, Gh., & Eslami Bidgoli, S. (2013). Comparison of Nne-Year Performance of Value Stocks and Growth Stocks. Financial Engineering and Securities Management, 4 (14), 18-37. (in Persian)
Assadi, Gh., & Eslami Bidgoli, S. (2014). Comparing the Performance of Value and Growth Strategies; Individual Ratios and Combined Measures. Financial Reseach, 16 (1), 1-24. (in Persian)
Athanassakos, G. (2009). Value versus Growth Stock Returns and the Value Premium: The Canadian Experience 1985–2005. Canadian Journal of Administrative Sciences, 26(2), 109–121.
‏‏Badenhorst, W.M. (2016). Acquisitions and the value versus growth phenomenon. Meditari Accountancy Research, 24(1), 56–72.
Banaizade, A., & Kordlouie, H. (2013). Studying the Return of value and Growth Stock Based on the ratio of Book Value/MARKET Value (Case: Publicly Traded Companies). Journal of Investment Knowledge, 2, 105-130. (in Persian)
Bandopadhyaya, A., & A. L. Jones. (2005). Measuring Investment Sentiment in Equity Markets. University of Massachusetts Boston Financial Services Forum at the College of Management.
Berk, J., DeMarzo, P. (2017). Corporate Finance. (4th edition). Pearson Education.
Bird, R., & Casavecchia, L. (2011). Conditional Style Rotation Model on Enhanced Value and Growth Portfolios: The European Experience. Journal of Asset Management, 11(6), 375-390.
‏Black, A.J., & McMillan, D.G. (2006). Asymmetric risk premium in value and growth stocks. International Review of Financial Analysis, 15(3), 237–246.
‏Blazenko, G.W., & Fu, Y. (2013). Value versus growth in dynamic equity investing. Managerial Finance, 39(3), 272–305.
Cathcart, L., Dufour, A., Rossi, L., & Varotto, S. (2018). The Dierential Impact of Leverage on the Default Risk of Small and Large Firms, 2018 European Conference - Financial Management Association, 10 - 13 October 2018, Hilton San Diego Bayfront, San Diego, CA, USA (http://www.fmaconferences.org/SanDiego/SanDiegoProgram.htm).
Chan, L.K.C., & Lakonishok J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86.
Chan, L.K.C., Hamao, Y., & Lakonishok, J. (1991). Fundamentals and Stock Returns in Japan. Journal of Finance, 46(5), 1739-1764.
Chan, L.K.C., Karceski, J., & Lakonishok, J. (2003). The Level and Persistence of Growth Rates. Journal of Finance, 58(2), 643-684.
Choi, J. (2013). What Drives the Value Premium? The Role of Asset Risk and Leverage. Review of Financial Studies, 26 (11), 2845-2875.
Choi, J. (2013). What Drives the Value Premium? The Role of Asset Risk and Leverage. Review of Financial Studies, 26 (11), 2845-2875.
Crispi, F., Llurba, E., Domínguez, C., Martín-Gallán, P., Cabero, L. & Gratacós, E. (2008). Predictive value of angiogenic factors and uterine artery Doppler for early- versus late-onset pre-eclampsia and intrauterine growth restriction. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 31(3), 303–309. DOI: 10.1002/uog.5184.
Cronqvista, H., Siegelb, S., Yu, F. (2015). Value versus growth investing: Why do different investors have different styles? Journal of Financial Economics, 117(2), 333–349.
‏De Jong, P.J., Apilado, V.P. (2009). The changing relationship between earnings expectations and earnings for value and growth stocks during Reg FD. Journal of Banking & Finance, 33(2), 435–442.
Dhatt, M. S., Kim, Y.J., & Mukherji, S. (2004). Can Composite Value Measures Enhance Portfolio Performance? Journal of Investing, 13 (4), 42-48.
Eslami Bidgoli, Gh. R., Fallahpour, S., & Sabzevari, B. (2014). Forecasting Stock Price Manipulation in Capital Market, Journal of Investment Knowledge, 1, 125-146.
(in Persian)
Eyvazloo, R. (2009). Fama and French Three Factors and Value Premium; Critical Viewpoints. Journal of Securities Exchange, 1(4), 143-165. (in Persian)
Fama, E. F. & Kenneth R. F. (2003). The equity premium, Journal of Finance, 57(2), 637-659.
Fama, E. F., French, K.R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47, 427-465.
Fama, E., & French, K. (1998). Value vs. growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53 (6), 1975-1999.
Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3–56.
Fama, E.F., French, K.R. (1995). Size and Book-to- Market Factors in Earnings and Returns. Journal of Finance, 50, 131-155.
Foroghi, D., Samadi, S., & Moazeni, Gh. (2011). A comparison between the risk of growth and value stocks for the firms listed in the Tehran Stock Exchange, Financial Accounting Researches, 2(4), 67-88. (in Persian)
Garcia, M.T.M., & Oliveira, R.A.A. (2018). Value versus growth in PIIGS stock markets. Journal of Economic Studies, 45(5), 956-978.
Gharghori, P., Stryjkowski, S. & Veeraraghavan, M. (2013). Value versus growth: Australian evidence. Accounting & Finance, 53(2), 393–417.
Graham, B. & Dodd, D. L. (1934). Security Analysis: Principles and Technique. (1E). New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc.
Gulen, H., Xing, Y., & Zhang, L. (2008). Value versus Growth: Time‐Varying Expected Stock Returns. Ross School of Business Paper, 1115, 11-46.
Habibisamar, J., Tehrani, R., & Ansari, K. (2016). Investigating the Relationship between Liquidity Risk and Market Risk with Growth and Value Stock Returns by AHP Modeling in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 6(23), 39-58. (in Persian)
‏Hahl, T., Vähämaa, S., Äijö, J. (2014). Value versus growth in IPOs: New evidence from Finland. Research in International Business and Finance, 31, 17–31.
Hahn, T.W., O'Neill, M., & Swisher, J. (2007). Risk-Adjusted Performance of Value and Growth Strategies; The Effect of Monetary Policy. The Journal of Investing, 16 (3), 71-82.
Hamada, R. S. (1972). The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks. The Journal of Finance, 27(2), 435–452.
Houmes, R. E., MacArthur, J. B., Stranahan, H. (2012). The operating leverage impact on systematic risk within a context of choice: An analysis of the US trucking industry. Managerial Finance, 38(12), 1184-1202.
‏Hsu, Ch. H., Lee, K.Ch., Chang, Y.P., & Fung, H.G. (2015). Value versus growth: Taiwan evidence. Managerial Finance, 41(8), 845–856.
Jahankhani, A., & Parsaian, A. (2015). Financial Management. (Volume One), Tehran: Samt Publications. (in Persian)
Jalilvand, A., & Kim, S.M. (2013). Matching slack resources and Investment strategies to achieve long-term performance: new perspectives on corporate adaptability. Journal of Economic Asymmetries, 10(1), 38-52.
Kang, J., & Ding, D. (2005). Value and Growth Investing in Asian Stock Markets 1991–2002, in Andrew H. Chen (ed.) Research in Finance (Research in Finance, Volume 22) Emerald Group Publishing Limited, pp.113 – 139.
Kordbacheh, H., Hozoori, M. J., & Malmir, A. (2012). Measuring Risk Excesses in Iran’s Mutual Funds industry, Investment Knowledge, 1, 117-140. (in Persian)
La Porta, R., Lakonishok, J., Shleifer A. & Vishny, R. W. (1997). Good News for Value Stocks: Further Evidence on Market Efficiency. Journal of Finance, 52(2), 859-874.
Lakonishok, J., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, 49 (5), 1541–1578.
Leivo, T.H., Patari, E.J., Kilpia, I.J.J. (2009). Value Enhancement Using Composite Measures: The Finnish Evidence. International Research Journal of Finance and Economics, 4(33), 7-30.
Mayfield, C., Perdue, G., & Wooten, K. (2008). Investment management and personality type. Financial Services Review, 17, 219–236.
Meshki Miavaghi, M., & Poormohamad Ziabari, M. (2014). The Comparison Liquidity and Tobin’s Q Ratio of Growth and Value stocks in Tehran Stock Exchange. Financial Research, 16(1), 129-146. (in Persian)
Miavaghi, M., & Dehdar, F. (2012). The Anatomy of Value and Growth Stocks Capital Gain Return and Dividend Yield in the Tehran Stock Exchange. Financial Research, 13(31), 121-146. (in Persian)
Mishkin, S. F. (2001). Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries. NBER, Working Paper, No. 8087.
Neveu, R. P. (1989). Fundamentals of Managerial Finance. South-Western Pub; Subsequent edition.
Persaud, A. (1996). Investors Shifting Appetite for Risk, FX Research Note, Morgan Guaranty Trust Company, NY.
Petkova, R., & Zhang, L. (2005). Is value riskier than growth? Journal of Financial Economics, 78(1), 187–202.
Pourzamani, Z., & Taghieh, M. B. (2013). The Impact of intellectual capital on Economic Value Added in Growth and Value companies. Journal of Investment Knowledge, 2, 1-24.
(in Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., & Mousavi Anzhaei, S. M. (2012). Comparative between Portfolio based on New & Past Grid Models. Invetsment Knowledge, 2(7), 193-212. (in Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., Firoozian, M., & Mohammadi, L. (2012). Portfolio grouping of "Tose-e Melli Group Investment Company (TMGIC)" based on the Matrix Network and Compare the Performance of this Method Using the Upside Potential Ratio. Financial Reseach Journal, 32, 15-34. (in Persian)
Reilly, F. K. & Brown, K. C. (2002). Investment Analysis and Portfolio Management. (7th Edition), South-Western College Pub.
Rosenberg, B., Reid, K., Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11(3), 9–16.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. (2013). Fundamentals of Corporate Finance. (Tenth Edition), McGraw-Hill Irwin.
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan, B. D. (2013). Fundamentals nof Corporate Finance. (10 Edition), McGraw-Hill.
Rostami Noroozabad, M., Jalilvand, A., Fallashamss, M. F., & Saeedi, A. (2020). Asset Risk Behavior in Value and Growth Firms Under Stable and Adverse Market Conditions: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Asset Management & Financing, 8(3), 1-24. (in Persian)
Saeedi, A., & Farahanian, S. M. J. (2011). Fundamentals of Economics and Behavioral Finance. Tehran: Bourse Publication. (in Persian)
Salehi, A., & Salehi, B. (2016). A comparison between the Fama and French`s three-factor and five-factor models to describe the return of the growth and value stock. Journal of Investment Knowledge, 5(19). 129-144. (in Persian)
Sehhat, S., Mosaferi Rad, F., & Shariat Panahi, M. (2011). Investigating the Relationship among Economic Value Added, Return on Equity and Return on Investments in Insurance Companies. Emprical Studies in Finacial Accounting Quarterly, 8(32), 121-140. (in Persian)
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442.
Vakilifard, H., & Shirazian, Z. (2014). The Impact of the Investment Horizon on Asset Allocation between Strategies, Financial Knowledge of Securiteise Analysis, 5(21), 131-148. (in Persian)
‏Yaw Yen, U., Sun, Q., & Yan, Y. (2004). Value versus growth stocks in Singapore. Journal of Multinational Financial Management, 14(1), 19–34.
‏Yeh, I.Ch., Hsu, T.K. (2014). Exploring the dynamic model of the returns from value stocks and growth stocks using time series mining. Expert Systems with Applications, 41(17), 7730–7743.
Zamani, S. (2012). A Comparative Study of Growth and Value Stock Characteristics in Tehran Stock Exchange, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. Thesis for Master's Degree in Accounting. (in Persian)