موضوعات = 009. اقتصاد سنجی مالی و روش‌های کمّی
بررسی و تطبیق قدرت تخمین مدل‌های یادگیری ماشین و مدل‌های آماری در پیش‌بینی جهت تغییرات اجزای سود و انتخاب مدل بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22059/frj.2024.373472.1007580

مریم ایزدی؛ علی آشتاب؛ اکبر زواری رضایی


پیش‌بینی قیمت مسکن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی LSTM

دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 557-576

10.22059/frj.2023.349924.1007398

حسین زیادی؛ عرفان صلواتی؛ محمد مهدی لطفی هروی


استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی متغیر با زمان میان شاخص‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 59-78

10.22059/frj.2019.269241.1006763

سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ حسن حیدری؛ خلیل جهانگیری؛ مهدی قائمی اصل


مدل‏سازی عامل‏گرای رفتار سهام‏داران در بازار سرمایه ایران

دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 130-150

10.22059/frj.2018.259369.1006670

عادل آذر؛ علیرضا سارنج؛ علی اصغر صادقی مقدم؛ علی رجب زاده؛ هاشم معزز


تحلیل دوره‏های رونق و رکود بازارسهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 535-556

10.22059/jfr.2018.252765.1006611

علیرضا سارنج؛ محمود رامشینی؛ سید محمد علوی نسب؛ محمد ندیری


گزینش سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه‌یافتۀ چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 483-504

10.22059/jfr.2016.62452

خداکرم سلیمی فرد؛ ابراهیم حیدری؛ زهرا مرادی؛ رضا مغدانی