دوره و شماره: دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 2، شهریور 1375 (تابستان و پاییز 1375) 
-

Sudhir K Chawla؛ Zafar U Khan؛ Mehdi Taghavi


تئوری قیمت گذاری اختیار معامله

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ حسین سرافراز اردکانی