دوره و شماره: دوره 12، شماره 30، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-200 (تحقیقات مالی) 
5. ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام

صفحه 117-132

غلامرضا کرمی؛ محسن نظری؛ سید مجتبی شفیع‎پور