دوره و شماره: دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 1-200 (تحقیقات مالی) 
ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام

صفحه 117-132

غلامرضا کرمی؛ محسن نظری؛ سید مجتبی شفیع‎پور