بهینه‎سازی ساختار تعهدات وامی وثیقه‎ای

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

تعهدات وامی وثیقه‌ای، اوراق مشتقه مبتنی بر پرتفولیویی از وام‎های رهنی هستند که در سررسید، نرخ بهره و رتبه‎های اعتباری متفاوتی منتشر می‎شوند. در ایران بنا بر تصمیم‎های مقام‎های دولتی تعیین شده که این اوراق برای نخستین بار از دو بانک ملی ایران و مسکن منتشر شود. یکی از سؤال‎های اساسی در انتشار این دسته از اوراق چگونگی حداکثر نمودن سود ناشر به ازای سررسیدها، تعداد و حجم دسته‎های متفاوت است.‌ در این مقاله از مدل ترکیبی ‌برنامه‎ریزی پویا و شبیه‎سازی مونت‎کارلو برای بهینه‎سازی سررسید دسته‎های اوراق رهنی در جهت کاهش هزینه‎ی انتشار اوراق استفاده شده است. با در نظر گرفتن سه دسته اوراق و زمان سررسید حداکثر 8 ساله، و متوسط نرخ سود 12درصد سبد وام‎ها، نتایج اجرای مدل به تعیین سررسیدهای 8، 4 و 3 ساله به‎ترتیب برای دسته‎های اول تا سوم منجر شده است. در مقایسه با روش پیشنهادی 5 ساله و عدم دسته‎بندی وام‎ها، مدل برنامه‎ریزی پویا به بهبود 2/1 درصدی و افزایش 2/1 میلیارد ریالی سود ناشر اوراق منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collateralized Mortgage Obligations Optimization

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pouyanfar 1
  • Shahla Safabakhsh 2
1
2
چکیده [English]

Collateralized mortgage obligations are derivatives securities based on mortgage loans which issued in different maturities, interest rates and credit ratings. In Iran attention to decision authorities for the first time allowed Iran Melli bank and Maskan bank to issue this kind of securities. One of the main questions in issuing this kind of securities is maximizing the issuer profit by choosing optimum maturity, number and size of each trench.
In this paper by using combination of dynamic programming approach and Monte Carlo simulation technique we maximize the profit of issuer by optimizing the maturity of mortgage backed securities (reduce in issuing cost). Considering 3 trenches and up to 8 years maturity with 12% average rate of pool of mortgages, the result of the model determines the maturity of 4, 8 and 3 years respectively for first, second and third trenches. Compared with the proposed 5-years and non-classified mortgages, dynamic programming model leads to rise 1.2% in profit of issuer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collateralized mortgage obligations
  • Dynamic Programming
  • Monte Carlo simulation.
  • mortgage backed securities