بهینه‎سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل‎های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) Diagonal-Vech، (1, 1) CCC و (1, 1) Diagonal-BEKK تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک سبد سرمایه‎گذاری سهام بر اساس تئوری پورتفوی مارکوویتز انجام شده و وزن‎های بهینه‎ی صنایع چهارگانه‎ی منتخب در طی زمان مشخص شده‎اند. نتایج بهینه‎سازی بیانگر آن است که طی هر سه مدل گفته شده، وزن بیشتر در سبد سرمایه‎گذاری، به صنایعی اختصاص داده شده است که نوسانات کمتری در بازدهی سهام آن صنایع وجود داشته است. همچنین وزن بهینه در طول زمان، برای صنایعی که نوسانات بازدهی‎شان افزایش داشته است، در حال کاهش بوده و برعکس در صورت کاهش نوسانات در بازدهی و در طی زمان، سهم بهینه از سبد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Optimization Using Multivariate GARCH Models: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Ahmad Molabahrami 2
چکیده [English]

In this paper, In order to optimize the portfolio consisting of selected industrial stocks of Petroleum products, automobiles and parts, electrical industry and extraction of minerals from Tehran Stock Exchange member, First, time – varying conditional covariance matrix has been estimated based on the following Multivariate GARCH models: Diagonal-Vech (1,1), CCC (1,1) and Diagonal -BEKK (1,1). Then the portfolio risk minimization problem has been solved according to the Markovitz theory and the optimal time-varying weights of the four selected industries have been specified. Optimization results indicate that based on all above models, more weight in the portfolio allocated to the industries that their volatility in stock returns is less than others. The optimal time-varying weights for industries that have increase in their output volatility, has fallen and vice versa if the output volatility over time has decreased, and the share has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markovitz portfolio theory
  • Multivarite GARCH models.
  • Optimal weight of the portfolio
  • Time-varying covariance matrix