نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

ت

ج

خ

ر

  • رضائیان، علی گامی در زمینه کارآیی در جهان " کامیابی" [دوره 1، شماره 1، 1373]

ز

س

ص

م

  • میلر، مرتون آیا مدیریت می تواند با استفاده از سود سهام ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد ؟ [دوره 1، شماره 1، 1373]

ن

ی

  • یانسب، امیر پور خط مشی تقسیم سود و ارزشگذاری سهام [دوره 1، شماره 4، 1373]
  • یزدی، محمد عرب مازار " بررسی وضعیت کاربرد کامپیوتر و بسته های نرم افزاری آماده در تهیه اطلاعات مالی توسط شرکتهای ایرانی" [دوره 1، شماره 1، 1373]