موضوعات = 16. قیمت‌گذاری دارایی
آزمون مدل نمایندگی در قیمت‎گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 521-534

10.22059/jfr.2018.221841.1006335

حسین رضایی دولت آبادی؛ سعید فتحی؛ ناهید یوسفان


بررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 691-714

10.22059/jfr.2017.62587

رضا عیوضلو؛ علی قهرمانی؛ علیرضا عجم


بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 185-200

10.22059/jfr.2016.59625

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ اعظم هنردوست