پویایی‏های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ‌نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله انتقال‌های رژیمی در بازده و نوسان‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نوسان‌های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با استفاده از مدل گارچ‌نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دورة 01/03/1378 تا 29/09/1390 بررسی می‏کند. نتایج بیانگر مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان‌های آن است. در این میان دو رژیم متمایز شناسایی شد. رژیم اول، با بازده مورد انتظار پایین و نوسان‏پذیری بالا موسوم به حالت رکودی بازار سهام و رژیم دوم، با بازده مورد انتظار بالا و نوسان ‏پذیری پایین موسوم به حالت رونق بازار سهام است، به‌طوری‌که مدت زمان ماندگاری در حالت رونق بیش از دو برابر حالت رکودی است. همچنین، یافته‏ های پژوهش نشان می‏دهد متغیرهای برون‏زا شامل شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نیز نوسان‌های قیمت طلا هیچ اثر معنا‏داری بر بازده سهام و نیز احتمال انتقال میان رژیم‏ ها نداشته و تنها بر نوسان‌های بازار سهام اثر معنا‏داری داشته ‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tehran Stock Exchange dynamics in a Markov regime switching EGARCH-in-mean model

نویسندگان [English]

  • Reza Raee 1
  • Shapoor Mohmadi 2
  • Alireza Saranj 3
چکیده [English]

This paper examines regime shifts in TEDPIX return and volatility and the effects of positive and negative crude oil shocks and gold price fluctuations on stock market shifts behavior using Markov switching EGARCH model with Student’s t-distribution. We detect two episodes of series behavior, one relative to low mean/high variance regime namely bear state and the other to high mean/low variance regime namely bull state so that the expected duration of bull state is more than twice as long as the other one. The results show that the external variables involving positive and negative crude oil shocks and gold price fluctuations significantly impact neither on the equity return nor on transition probability between regimes but they have significant effect on the stock market volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive and negative crude oil shocks
  • Markov Switching Model
  • transition probability