دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، 1403، صفحه 1-209 
امکان یا امتناع پیش‌بینی قیمت سهام: شواهدی از صنعت پتروپالایش

صفحه 81-104

10.22059/frj.2023.359810.1007467

مسعود علیزاده چمازکتی؛ مهدی فتح‌آبادی؛ محمود محمود زاده؛ صالح قویدل دوستکوئی