موضوعات = 14. ارزیابی عملکرد مالی شرک‍ت‌ها؛ عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها
الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی

دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 365-388

10.22059/jfr.2018.253033.1006621

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ مهدی زینالی


ارزیابی شرکت سهامی بیمة ایران با استفاده از نسبت‌های مالی و مدل‌سازی ریاضی

دوره 17، شماره 2، مهر 1394، صفحه 393-414

10.22059/jfr.2015.57318

محمدرضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عبدالحسین جعفرزاده


انحراف مقطعی در عدم تقارن زمانی جریان‌های نقد عملیاتی و تأثیر آن بر محافظه‌کاری شرطی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-102

10.22059/jfr.2015.50707

سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ جواد نیک کار