بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌‏‏های پذیرفته‌‏‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، ایران

2 دانشیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

سرمایة فکری مجموعه‌‏‏ای از دارایی‌‏‏های دانش‌محور است که به یک سازمان اختصاص دارد و در زمره ویژگی‌‏‏های سازمان محسوب‌‏‏ می‌شود و از طریق افزودن ارزش به ذی‌نفعان کلیدی سازمان، به‌طور قابل ملاحظه‌ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر‌‏‏ می‌‏‏‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت‌ها در ایران طی سال‌های 1382تا 1387 با استفاده از نرم‌افزار لیزرل LISREL)) بوده است. معیار‌‏‏های عملکرد شامل سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود خالص به کل دارایی‌ها، بازده سرمایه‌گذاری و بازده کل سهام عادی‌‏‏ است. یافته‌‏‏های این پژوهش نشان‌‏‏ می‌‏‏‌دهد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل سهام عادی تنها با یکی از متغیرهای سرمایه فکری یعنی سرمایة ارتباطی، ارتباط مستقیم دارد. همچنین، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم با دو متغیر سرمایة فکری یعنی سرمایة ارتباطی و سرمایة انسانی ارتباط مستقیم دارد. به‌علاوه، بازده کل سرمایه‌گذاری، با هر سه متغیر سرمایه فکری یعنی سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط مستقیم دارد.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between Intellectual Capital and companies' performance in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar 1
  • Hassanali Aghajani 2
  • Fatemeh Yahyatabar 3
1 University of Mazandaran
2 University of Mazandaran
3
چکیده [English]

Intellectual capital is set of knowledge-based assets that belongs to an organization and will add value to key organizational stakeholders and this leads to a better competitive situation. The objective of this research is to investigate the relationship between intellectual capital and companies' performance in Iran during 1382-1387 using LISREL software. Earning per share, return on equity, net income to total assets ratio, return on investment and aggregate stock return are defined as the company’s performance criterion. The results showed that a direct relationship exists among stockholders equity, ordinary stocks returns and one kind of intellectual capital called customer capital. In addition, Return of Assets and Earning per Share have direct relationship with customer capital and also human capital. Furthermore, investment total return has a direct relationship with customer, human and structural capitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Human capital
  • Structural Capital
  • Companies' performance
  • Customer capital