نویسنده = حسین سعیدی
چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت‌های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 517-544

10.22059/frj.2019.278099.1006845

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جلیلوند؛ میرفیض فلاح‌‏شمس لیالستانی؛ علی سعیدی


راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 75-94

علی سعیدی؛ سعید باقری


برآورد صرف ریسک بازار با در نظرگرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 28، بهمن 1388

احمد یعقوب‌نژاد؛ علی سعدی؛ منصور روضه‌ای