برآورد صرف ریسک بازار با در نظرگرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق روش‌ محاسبه صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار )مدل لالی) ارایه گردیده و هم‌چنین توان این مدل با مدل‌های سیگل و ایبوتسون در پیش‌بینی بازده سهام مقایسه شده است. بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بورس‌هایی که شرکت‌ها از اهرم بالاتری استفاده می‌کنند، بیش از سایر بورس‌هاست. مارتین لالی تخمین زن مرتبط با زمان برای صرف ریسک بازار معرفی کرد که در آن میزان اهرمی بودن شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته بود. به عبارت دیگر با توجه به تغییرات نسبت بدهی شرکت‌ها (نسبت جمع بدهی شرکت‌ها به جمع ارزش شرکت‌ها)، صرف ریسک بازار تغییر کرده و هر چه میزان اهرم بازار و ریسک مالی بازار بالاتر رود، بازدهی مورد انتظار نیز افزایش خواهد یافت. اما مدل‌های سیگل و ایبوتسون اهرم بازار را در اندازه‌گیری صرف ریسک بازار بی‌تأثیر می‌دانند و آن‌را در طول زمان ثابت فرض می‌کنند. در این راستا بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1381 تا 1387 با الگوی داده‌های سری زمانی، بازدهی سه ماهه شرکت‌های نمونه به عنوان مبنای آزمون‌ها محاسبه و بکار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل لالی (تأثیر اهرم‌های بازار)، در مقایسه با مدل‌های ایبوتسون و سیگل به شکل قوی‌تری بازده سهام را تبیین می‌کند. این موضوع را می‌توان به استفاده زیاد شرکت-های بورس تهران از اهرم مالی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Estimate Market Risk Premium with respect to Market Leverage in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoobnezhad 1
  • Ali Saeedi 2
  • Mansour Rozei 1
1
2
چکیده [English]

This research applies and compares the Market Leverage Lally method, Ibbotson and Sinquefield Method and Siegel Method, to present alternative measures for Market Risk Premium (MRP) estimation and test forecasting power of these methods in calculating expected rate of return.
The higher level of leverage implies greater risk of investment in a specified stock, so higher return is expected by investors. Lally has presented the time-varying model in which, leverage of the companies is considered as a risk measure and vary through the time. But in Siegel and Ibbotson methods, leverage level is not considered and market return and risk free rate are constant. As a result of this research which is done for 69 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE), for the years 2002 to 2008, Lally method has minimum Squared Error (MSE) in comparison with its 2 alternatives in estimation of expected rate of return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAPM Model
  • Lally Model
  • market leverage
  • Market Risk Premium (MRP)
  • Siegel Model