نویسنده = رضا تهرانی
ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران

دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 297-319

10.22059/frj.2019.276790.1006830

رضا تهرانی؛ مصطفی سراج؛ علی فروش باستانی؛ سعید فلاح پور


بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه‌ سازی شده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-158

10.22059/jfr.2015.52036

سعید قدوسی؛ رضا تهرانی؛ مهدی بشیری


ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 31، شهریور 1390، صفحه 23-40

رضا تهرانی؛ حسین عبده تبریزی؛ داود جعفری سرشت


مدل‌سازی و پیش‎بینی نوسانات بازده در بورس اوراق‌ بهادار تهران

دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 23-36

رضا تهرانی؛ شاپور محمدی؛ محمدرضا پورابراهیمی