نویسنده = محمد اسماعیل فدایی نژاد
انتخاب ویژگی‌های مناسب برای مدل پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تکنیک کاهش ابعاد

دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 577-601

10.22059/frj.2021.325675.1007202

سمیه محبی؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ محمد اصولیان؛ محمد رضا حمیدی زاده


اثر انتشار صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک و ارزش معاملات سهام

دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 427-444

10.22059/frj.2018.206769.1006199

علی صالح آبادی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ ابراهیم جوشن


رفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات)

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 519-540

10.22059/jfr.2016.62454

مجتبی کباری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده


بررسی روانشناسی اعداد و پدیده «تجمع قیمت‌ها» در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 31، شهریور 1390، صفحه 73-98

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ محسن صادقی