نویسنده = �������� ������ ��������������
نقد روش‌های متداول ارزشگذاری شرکت‌ها و معرفی مدلهای مناسب

دوره 9، شماره 24، دی 1386

حسن قالیباف اصل؛ محمد رضا رستمی؛ حجت اله انصاری