بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره درشرایط رکود و رونق

نویسندگان

چکیده

یکی ازمفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه‌گذاران به طور کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند اما یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آنها به اطلاعات جدید کاملاً عقلایی نمی‌باشد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روان‌شناختی و رفتاری می‌توانند نسبت به اطلاعات جدید واکنش‌های متفاوتی نشان دهند و باعث ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم‌تر از حد قیمت‌ها می‌گردد. هدف این تحقیق؛ بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1377- 1384 می‌باشد. نتایج به‌دست آمده حاکی ازآن است که سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، واکنش بیش از حد نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Todays, information significant and necessity and its role in the decision macking procces, its obvious. Absoulotly, decision quality depends on information trustworthy, precise and up to date. also information & its spread speed , play sensentive role in the market efficiency . one of the assumptions of the efficient market is that investors have logic reaction to new information. But The evidence show that investors, overreact or underreact to new information. They tend to give over-value or under-value to new information. of course stock prices have a tendency to adjust themselves back to the equilibrium level in the subsequent period.
The objective of this paper is to document stock price behavior to examine the overreaction to earnings announcement in bear and bull market on the Tehran stock exchange, over the period from December 2000 through march 2006. we use from event study methodology. The results indicate that investors did not have overreact or underreact to earnings announcement in the short time on the Tehran stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information significant also information
  • its spread speed new information.