نقد روش‌های متداول ارزشگذاری شرکت‌ها و معرفی مدلهای مناسب

نویسندگان

چکیده

ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در مدیریت سرمایه‌گذاری است. این موضوع نقش عمده‌ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می‌کند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، موضوع ارزشگذاری در اجرایی کردن فرمان ایشان از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در قیمت‌گذاری شرکت‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمد استفاده از روش‌های معتبر و علمی در ارزشگذاری شرکت‌ها باعث اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی می‌شود که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
در این مقاله پس از بررسی روش‌های مصوب هیات وزیران که تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی برای ارزشگذاری شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و نقد مختصر آنها، تعدادی از روش‌های علمی شامل تنزیل جریانات نقدی آزاد، مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش فعلی تعدیل شده و مدل گوردون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان ارزش یک شرکت با استفاده از یکی از این روش‌ها محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique On Common Methods Of Valuation And Introducing Comprehensive Methods

چکیده [English]

Valuation is one of the main subjects in investment management which plays an important role in efficient capital allocation. Valuation has become an important subject since supreme leader addressed the 44th principal of constitutional law. Considering many problems which have arrised in valuation and stock pricing by Privatization Organization during resent years,it is essential to pay more attention in valuation of the different companies which are being privatized in the near future.
In this article we surveyed different valuation methods which was presented by Iranian Board of Ministers along with addressing the different valuation methods such as Discounted Cash Flow(DCF),Economic Value Added(EVA),Ajusted Present Value(APV) and Gordon Model. Finally we proposed DCF showing an example.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjusted Peresent Value
  • Discounted Cash Flow
  • Economic Value Added Method
  • Gordon Model
  • Valuation