موضوعات = 54. روش‌های پیش‌بینی؛ روش‌های شبیه‌سازی
تحلیل دوره‏های رونق و رکود بازارسهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 535-556

10.22059/jfr.2018.252765.1006611

علیرضا سارنج؛ محمود رامشینی؛ سید محمد علوی نسب؛ محمد ندیری


بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص 11 بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 219-234

10.22059/jfr.2014.50710

علی اصغر انواری رستمی؛ حسین قربانی فارمد؛ عادل آذر