موضوعات = 38. ریسک اعتباری؛ رتبه‌بندی اعتباری؛ امتیاز‌بندی اعتباری
شناسایی شاخص های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خرد در بانک خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22059/frj.2024.370376.1007551

آزاده احمدی کوشا؛ فائق احمدی؛ محمد حسین رنجبر؛ حمیدرضا کردلویی


بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 229-246

10.22059/jfr.2013.51079

سعید شوال پور؛ الهام اشعری