موضوعات = 01. ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی
اثر انتشار صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک و ارزش معاملات سهام

دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 427-444

10.22059/frj.2018.206769.1006199

علی صالح آبادی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ ابراهیم جوشن


روش‎های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-138

10.22059/jfr.2017.206606.1006198

محمد عزیزی؛ مریم ملایجردی


طراحی مدل‌های مالی اوراق سفارش ساخت در بازار سرمایۀ ایران

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 633-652

10.22059/jfr.2017.62583

ابوذر سروش؛ سید عباس موسویان