کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
بررسی و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی: مدل VARMA-BEKK-AGARCH

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 88-109

10.22059/frj.2022.332526.1007248

محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی؛ سیدجلال صادقی شریف؛ محمد اقبال‌نیا


بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران

دوره 5، شماره 15، خرداد 1382

دکتر سیداحمدرضا جلالى نائینى؛ دکتر حسن قالیباف اصل