نویسنده = محمد یحیی زاده فر
تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی

دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 131-147

10.22059/frj.2019.283697.1006885

سید محمدحسن هاشمی کوچکسرایی؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی‎زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن


بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 29، مرداد 1389

محمد یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ سید جعفر لاریمی