موضوعات = 49. مدل‌های سری زمانی
پیش‎بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 505-518

10.22059/jfr.2016.62453

حمید شهریاری؛ عبداله آقایی؛ مریم نژادافراسیابی


بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص 11 بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 219-234

10.22059/jfr.2014.50710

علی اصغر انواری رستمی؛ حسین قربانی فارمد؛ عادل آذر


بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل‌شده براساس نسبت P/E

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 181-200

10.22059/jfr.2013.51076

محمدرضا پورابراهیمی؛ احمد پویان فر؛ سید محسن موسوی


بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 229-246

10.22059/jfr.2013.51079

سعید شوال پور؛ الهام اشعری