بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل‌شده براساس نسبت P/E

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

دو رویکرد رقیب برای تشریح صرف ارزش وجود دارد، ریسک عقلایی که در آن سهام ارزشی، ریسکی‌تر از سهام رشدی است و فرضیۀ عکس‌العمل بیش از حد بازار که در آن کارگزاران، بازده آتی سهام رشدی را بیش از واقع اعلام می‌دارند. فرضیۀ ریسک عقلایی، دو فرضیۀ اثر اهرم و بازخورد نوسانات را دربرمی­گیرد. در این مقاله با استفاده از مدل
GARCH-M Asymmetric به پیش‌بینی دو فرضیه می‌پردازیم؛ یعنی به‌دنبال بررسی این مسئله هستیم که آیا فرضیه‌های اثر ­اهرم، بازخورد نوسانات یا عکس­العمل بیش­از­حد بازار صرف ریسک را توضیح می­دهند یا خیر. همچنین به بررسی این مسئله می­پردازیم که آیا بازده‌ها، صرف ریسک مثبتی (منفی) را در نتیجۀ یک شوک منفی (مثبت) و میزان صرف نشان می‌دهند یا خیر. جامعة مورد نظر در این پژوهش تمامی شرکت­های بورسی هستند و نمونه شرکت­های غیرمالی بورسی در سال­های 1381 تا 1389، هستند. نتایج این مقاله بیانگر تأیید فرضیۀ بازخورد نوسانات است. همچنین، این تأثیرات برای سهام ارزشی بیش از سهام رشدی و برای شوک­های منفی بیش از شوک­های مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Asymmetric Risk Premium in Value and Growth Stocks Based on P/E Ratio

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Pourebrahimi 1
  • Ahmad Pouyanfar 2
  • Seyed Mohsen Mousavi 3
1 Assistant Prof., Dep. of Management and Accounting, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. of Financial Management, University of Tehran, Iran
3 Master of Finance, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this thesis we predict asymmetric risk premium in both
value and growth stock portfolios. There are two competing
approaches to explain value premium: Market Over-reaction
Hypothesis based on which agents overstate future returns on growth
stock, and Rational Market Risk Hypothesis that says value stocks are
inherently riskier than growth stocks. Rational Market Risk
Hypothesis has two different explanations: Leverage Effect and
Volatility Feedback. We use asymmetric GARCH-M model (whose
codes are written by Dr. Shapoor Mohamadi, University of Tehran) to
study which of these hypotheses can explain asymmetric risk premium
in6 portfolios (3 value and 3 growth stock portfolios).Using
asymmetric QGARCH-M model, this paper tests the predictions of the
two hypotheses. Also we examine whether returns exhibit a positive
(negative) risk premium resulting from a negative (positive) shock and
the relative size of any premium. The population of this study includes
all stock companies and non-financial stock companies during 2002 to
2010. The results of this study confirm Volatility Feedback
hypothesis. Further, the impacts for value stocks are more than that of
growth stocks, and for negative shocks are more than that of positive
shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Risk Premium
  • Leverage Effect
  • Overreaction
  • Value and Growth Portfolio
  • Volatility Feedback