موضوعات = 12. مدیریت مالی کوتاه مدت
تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور


انحراف مقطعی در عدم تقارن زمانی جریان‌های نقد عملیاتی و تأثیر آن بر محافظه‌کاری شرطی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-102

10.22059/jfr.2015.50707

سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ جواد نیک کار