کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی

دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 131-147

10.22059/frj.2019.283697.1006885

سید محمدحسن هاشمی کوچکسرایی؛ ایمان داداشی؛ محمود یحیی‎زاده فر؛ حمیدرضا غلام نیا روشن


بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 129-148

10.22059/jfr.2013.35436

ساسان مهرانی؛ احد حسینی؛ حسن حیدری؛ احمد پویانفر