کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
بررسی و تحلیل تأثیر برخی عوامل مؤثر بر دستکاری قیمت در بازار سهام ایران

دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 327-342

10.22059/frj.2018.260795.1006685

محمد ندیری؛ سیدمحمد علوی نسب؛ مسلم پیمانی؛ ریحانه ربیعی


بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-38

10.22059/jfr.2016.59616

احمد احمدپور؛ مهراب نصیری